معنی و ترجمه کلمه یک میلیونیم گرم به انگلیسی یک میلیونیم گرم یعنی چه

یک میلیونیم گرم

microgram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها