معنی و ترجمه کلمه یک نوع نیم تنه پشمى به انگلیسی یک نوع نیم تنه پشمى یعنی چه

یک نوع نیم تنه پشمى

balmoral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها