معنی و ترجمه کلمه a bell pull به فارسی a bell pull یعنی چه

a bell pull


دسته يا ريسمان زنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها