معنی و ترجمه کلمه a director به فارسی a director یعنی چه

a director


معاون


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها