معنی و ترجمه کلمه a doctor's f. به فارسی a doctor's f. یعنی چه

a doctor's f.


پايمزد،حق القدم ،حق ماينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها