معنی و ترجمه کلمه a gal on a horse back به فارسی a gal on a horse back یعنی چه

a gal on a horse back


پوست رفتگى يازخم درپشت اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها