معنی و ترجمه کلمه a great (orgood)many persons به فارسی a great (orgood)many persons یعنی چه

a great (orgood)many persons


خيلى اشخاص ،بسيارى از اشخاص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها