معنی و ترجمه کلمه a high pressure engine به فارسی a high pressure engine یعنی چه

a high pressure engine


ماشين پر فشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها