معنی و ترجمه کلمه a humped back به فارسی a humped back یعنی چه

a humped back


پشت قوز،پشت خميده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها