معنی و ترجمه کلمه a kilting needle به فارسی a kilting needle یعنی چه

a kilting needle


ميل جوراب بافى ،ميل بافندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها