معنی و ترجمه کلمه a kind of animal به فارسی a kind of animal یعنی چه

a kind of animal


يکجو رجانور،نوعى حيوان ،يک قسم جانور،قسمى حيوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها