معنی و ترجمه کلمه a life of misery به فارسی a life of misery یعنی چه

a life of misery


زندگى با بدبختى و نکبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها