معنی و ترجمه کلمه a nuncupative will or testamen به فارسی a nuncupative will or testamen یعنی چه

a nuncupative will or testamen


وصيت زبانى در پيش چند گواه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها