معنی و ترجمه کلمه a one liter for leakage به فارسی a one liter for leakage یعنی چه

a one liter for leakage


يک ليتربايدبراى در رفتگى منظورکنيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها