معنی و ترجمه کلمه a padded cell به فارسی a padded cell یعنی چه

a padded cell


اطاقى که ديوارهاى انرابادوشک چه ياپشتى مى پوشانندچنانکه درتيمارستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها