معنی و ترجمه کلمه a pailful of milk به فارسی a pailful of milk یعنی چه

a pailful of milk


يک سطل شير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها