معنی و ترجمه کلمه a pair of scissors به فارسی a pair of scissors یعنی چه

a pair of scissors


يک قيچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها