معنی و ترجمه کلمه a picturesque scenery به فارسی a picturesque scenery یعنی چه

a picturesque scenery


منظره زيبايى که شايسته نقاشى يا عکس بردارى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها