معنی و ترجمه کلمه a plicate leaf به فارسی a plicate leaf یعنی چه

a plicate leaf


برگ چين دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها