معنی و ترجمه کلمه a postprandial oratory به فارسی a postprandial oratory یعنی چه

a postprandial oratory


سخن رانى پس از ناهار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها