معنی و ترجمه کلمه a pot of wine به فارسی a pot of wine یعنی چه

a pot of wine


يک کوزه مى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها