معنی و ترجمه کلمه a potent به فارسی a potent یعنی چه

a potent


توانا،همه چيزتوان ،قادرمطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها