معنی و ترجمه کلمه a premeditated action به فارسی a premeditated action یعنی چه

a premeditated action


کاريکه از پيش انديشه انرا کرده باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها