معنی و ترجمه کلمه a prey to various diseases به فارسی a prey to various diseases یعنی چه

a prey to various diseases


دستخوش ناخوشى هاى گوناگون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها