معنی و ترجمه کلمه a private company به فارسی a private company یعنی چه

a private company


شرکتى که سهام ان در دسترس عموم گذاشته نشده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها