معنی و ترجمه کلمه a protective tariff به فارسی a protective tariff یعنی چه

a protective tariff


تعرفه گمرکى سنگين بر صنايع بيگانه براى حفظو ترويج صنايع درونى کشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها