معنی و ترجمه کلمه a protracted meeting به فارسی a protracted meeting یعنی چه

a protracted meeting


جلسه يا انجمن طولانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها