معنی و ترجمه کلمه a purposeful effort به فارسی a purposeful effort یعنی چه

a purposeful effort


کوششى که متضمن مقصودى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها