معنی و ترجمه کلمه a rough draft به فارسی a rough draft یعنی چه

a rough draft


پيش نويس ،چرک نويس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها