معنی و ترجمه کلمه a rough joke به فارسی a rough joke یعنی چه

a rough joke


شوخى خرکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها