معنی و ترجمه کلمه a security against attack به فارسی a security against attack یعنی چه

a security against attack


وسيله ايمنى از حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها