معنی و ترجمه کلمه a sick of mutton به فارسی a sick of mutton یعنی چه

a sick of mutton


يک شقه گوسفند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها