معنی و ترجمه کلمه a sight of به فارسی a sight of یعنی چه

a sight of


مقدار زيادى ،زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها