معنی و ترجمه کلمه a slipshod style به فارسی a slipshod style یعنی چه

a slipshod style


انشاى بيربط يانامربوط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها