معنی و ترجمه کلمه a small quantity of sugar به فارسی a small quantity of sugar یعنی چه

a small quantity of sugar


يک کمى قند،اندکى قند،مقدار کمى قند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها