معنی و ترجمه کلمه a square number به فارسی a square number یعنی چه

a square number


توان دوم يامجذورعد د صحيح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها