معنی و ترجمه کلمه a stretch of land به فارسی a stretch of land یعنی چه

a stretch of land


يک تيکه زمين( ممتد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها