معنی و ترجمه کلمه a subordinate clause به فارسی a subordinate clause یعنی چه

a subordinate clause


قصيه تبعى يا تابع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها