معنی و ترجمه کلمه a.c. - d.c. receiver به فارسی a.c. - d.c. receiver یعنی چه

a.c. - d.c. receiver


الکترونيک : راديو برق و باترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها