معنی و ترجمه کلمه a.f. به فارسی a.f. یعنی چه

a.f.


الکترونيک : بسامد صوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها