معنی و ترجمه کلمه abaxile به فارسی abaxile یعنی چه

abaxile


( )=abaxial(گ.ش ).دورازمحور
عمران : خارج از مرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها