معنی و ترجمه کلمه abnegate به فارسی abnegate یعنی چه

abnegate


ترک کردن ،انکار کردن ،بخود حرام کردن ،کف نفس کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها