معنی و ترجمه کلمه abrasive belt grinder به فارسی abrasive belt grinder یعنی چه

abrasive belt grinder


علوم مهندسى : دستگاه سنگ سمباده نوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها