معنی و ترجمه کلمه abrasive hardness به فارسی abrasive hardness یعنی چه

abrasive hardness


شيمى : درجه سايش پذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها