معنی و ترجمه کلمه absolute accommodation به فارسی absolute accommodation یعنی چه

absolute accommodation


روانشناسى : انطباق مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها