معنی و ترجمه کلمه absolute dud به فارسی absolute dud یعنی چه

absolute dud


علوم نظامى : گلوله اتمى عمل نکرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها