معنی و ترجمه کلمه absolute specific gravity به فارسی absolute specific gravity یعنی چه

absolute specific gravity


شيمى : سنگينى ويژه مطلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها