معنی و ترجمه کلمه absorbed water به فارسی absorbed water یعنی چه

absorbed water


اب جذب شده
زيست شناسى : اب دراشاميده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها