معنی و ترجمه کلمه absorbent filter به فارسی absorbent filter یعنی چه

absorbent filter


شيمى : صافى جذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها