معنی و ترجمه کلمه absorption compound به فارسی absorption compound یعنی چه

absorption compound


شيمى : ترکيب شيميايى جذب کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها